top of page

Tercüme Bürosu Hizmetleri

Tercüme Bürosu ; Çeviri hizmetini bir çok dilde ve bir çok ilde sizlere sağlamaktadır. Türkiye'nin her yerinde tercüme hizmeti alabilir, evraklarınızı güvenle çevirtebilirsiniz. Vize Evrakları, Okul Diplomaları, Çalışma Notları, Kimlik ve Ehliyetleriniz, çeviri yapılması gereken her şey için Butik Tercüme Bürosu.

Başlıca Evrak Çevirileri ;

 • Üniversite Denklik Belge Tercümesi

 • Diploma Tercümesi

 • Pasaport Tercümesi

 • Ölüm Belge Tercümesi

 • Vekalet Tercümesi

 • Araç Satış Sözleşme Tercümesi

 • Muvafakatname Tercümesi

 • Doğum Belgesi Tercümesi

 • Nüfus Kayıt Örneği Tercümesi

 • İkamet Belgesi Tercümesi

 • Tıbbi Rapor Tercümesi

 • Vergi Levhası Tercümesi

 • Tapu Tercümesi

 • Faaliyet Belgesi Tercümesi

 • SSK Hizmet Dökümü Tercümesi

 • Adli Sicil Kayıt Tercümesi

 • Askerlik Terhis Belgesi Tercümesi

 • Ehliyet Tercümesi

 • Bekarlık Belgesi Tercümesi

 • Evlilik Belgesi Tercümesi

 • Lise Diploması Tercümesi

 • Ticari Sicil Gazetesi Tercümesi

 • Fatura Tercümesi

 • Teknik Kılavuz Tercümesi

 • Kimlik Tercümesi

Tercüme Bürosu

Tercüme Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler ; İlk yapılması gereken husus tercümenin türünü belirlemektir. Konusundan bağımsız olarak tercüme türleri alanında uzman bir tercüman tarafından çevrilmesi çok önemlidir. Tercüme türlerini konusuna bağlı olarak, Teknik Tercüme, Medikal Tercüme, Hukuki Tercüme, Akademik Tercüme ve Resmi Belge Tercümesi olarak ayırabiliriz.

Teknik Tercüme ; Teknik Tercüme yaparken dosyanın anlam bütünlüğünü bozmadan, teknik jargona uygun olarak kaynak metindeki terimleri hedef metne aktarmak çok önemlidir. Gerekli terminoloji araştırmaları yapılıp doğru ve eksiksiz bir şekilde tercüme yapılması gerekmektedir. Profesyonel Teknik Tercüme yaparken hem kaynak metindeki hem hedef metine aktaracağınız terimlere hakim olmanız ve tüm dosyada kelime ve anlam bütünlüğü sağlamanız çok önemlidir.

Teknik Tercüme Türleri Olarak ;

 • Mühendislik Dosya Tercümesi

 • Şartname Tercümesi

 • Gümrük Belge Tercümesi

 • Teknik Kılavuz Tercümesi

 • İhale Doküman Tercümesi

 • Uygunluk Beyanname Tercümesi

 • Mimarı Yapı Proje Tercümesi

Medikal Tercüme ; Medikal Tercüme yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri Tıbbi terimlerdir.   Medikal Tercümeler ilaç sektörlerinden, ruhsatlandırmalardan kişilerin doktor raporlarına kadar geniş kapsamlı tercümelerdir.  Mutlaka tıp alanında yetkili kişilerin yapması gereken çevirilerdir.  Öncelikle kaynak metin iyice anlaşılmalıdır.  Kaynak metin hedef dile aktarılırken mutlaka eksiksiz ve hatasız aktarılmalıdır.

Hukuki Tercüme ; Hukuk Tercümesi en çok dikkat edilmesi gereken dosyaların başında gelir.  Hukuki Tercüme yaparken ilgili dosyaya ait ülkenin kanunlarına da hakim olmanız gerekmektedir.  Hukuki Tercümeler davaların seyrini değiştirebilmektedir. Öncelikle yapılması gerekenler diğer tercüme türlerinde olduğu gibi hem kaynak dile hem de hedef dildeki terimlere hakim olunması gerekmektedir. Ayrıca hukuki terimlerin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Doğru adresiniz Butik Tercüme Bürosu

Hukuki Tercüme Türleri Olarak ;

 • Sözleşme Tercümesi

 • Vekaletname Tercümesi

 • Mevzuat Tercümesi

 • Patent Dosyaları Tercümesi

 • Mahkeme Dosya Tercümesi

Proje Tercümesi

Resmi Belge Tercümesi ; Resmi Belge çevirileri bireylerin ya da şirketlerin yurt dışına yaparken ya da yabancıların ülkemiz içinde yaptığı başvurularda kullanıldıkları çevirilerdir. Kendi içinde ; Noter Onaylı Tercüme, Yeminli Tercüme, Konsolosluk Onaylı Tercüme ve Apostil Onaylı Tercüme olarak ayrılmaktadır.

Bu Çeviri türlerine örnek vermek gerekirse ;

 • Nüfus Kayıt Çevirisi

 • Adli Sicil Kayıt Çevirisi

 • Öğrenci Belgesi Çevirisi

 • Diploma Çevirisi

 • Bekarlık Belge Çevirisi

 • Evlenme Belge Çevirisi

 • Tapu Çevirisi

 • Meslek  Sertifikası Çevirisi

 • Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi

 • Vergi Levha Çevirisi

 • Faaliyet Belge Çevirisi

 

Akademik Tercüme ; Şimdiye kadar bahsi geçen terminolojilerin tamamını kapsayan tercüme türlerinden biri Akademik Tercümelerdir.  Akademik Tercümede de diğerlerinde olduğu gibi hem hedef dile hem de kaynak dildeki terimlere hakim olmamız çok önemlidir. Ayrıca çeviri yaparken en önemli hususlardan diğeri ise makale yazım kurallarına uyarak akademik dilde aktarım yapılmasıdır. Mutlaka native bir editör tarafından okunup son düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

Yeminli Tercüme ; Tercümeyi ileteceğiniz kurum sizden sadece Yeminli Tercüman Kaşeli olarak talep ediyor ise tercümeyi yaptırdığınız kuruma öncelikle yeminli olup olmadığını sormanız gerekmektedir. Eğer Yeminli Tercüman ise tercümeyi yapan tercümanın tercümeyi yaptığı evrağa Yeminli Tercüman kaşesini basıp imzalaması yeterli olacaktır.

Noter Onaylı Tercüme ; Yeminli Tercüme ile karıştırılan tercüme türlerinden biri Noter Onaylı Tercümedir.  Tercümeyi vereceğiniz kuruma mutlaka Noter Onaylı Tercüme mi yoksa Yeminli Tercüman Kaşeli Tercüme mi talep ettiklerini sorunuz.  Peki ikisinin arasındaki fark nedir?  Yeminli Tercümede sadece tercümanın imzası ve kaşesi yeterli iken Noter Onaylı Tercümede tercümanın anlaşmalı olduğu noterden evrakın ayrıca onaylatılması gerekmektedir.  Eğer tercüman İstanbul’da ikamet ediyor ise İstanbul’da anlaşmalı herhangi bir noteri vardır. Bu sayede siz ya da anlaşmalı olduğunu büro evraka kolaylıkla noterden onay alabilmektedir. Noter Onaylı Tercümelerde mutlaka atlanmaması gereken husus onaylı belge elinize ulaşınca öncelikle noterin kaşesini kontrol etmeniz gerekmektedir. İstanbul örneğinden gitmek gerekir ise örneğin İstanbul Bakırköy 1. Noterliği mührü taşıması önemlidir. Ayrıca üzerinde soğuk damga bulunur. Son olarak ise yine Yeminli Tercümanın kaşesi imzası ve ilgili noterin imzası ve mührü bulunmalıdır.

Apostil Onaylı Tercüme ; Yurt dışına çıktığınız her belgede olması gerekli olan onaydır.  05 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşmasına göre bir belgenin geçerli olabilmesi için apostil onaylı olması şarttır. Tercüme yaptırdığınız evrakı noter onayı yaptıktan sonra noterin bulunduğu il içindeki herhangi bir kaymakamlıktan ya da valilikten Apostil Onayı alabilirsiniz.  Örneğin evrakın onayı İstanbul içinde olduysa sadece İstanbul içindeki kaymakamlıklardan apostil alabilirsiniz. Apostil Onayı için herhangi bir ücret talep edilmez, ücretsiz bir işlemdir.

Noter Onaylı Tercümelerde mutlaka atlanmaması gereken husus onaylı belge elinize ulaşınca öncelikle noterin kaşesini kontrol etmeniz gerekmektedir. İstanbul Tercüme Bürosu örneğinden gitmek gerekir ise örneğin İstanbul Bakırköy 1. Noterliği mührü taşıması önemlidir. Ayrıca üzerinde soğuk damga bulunur. Son olarak ise yine Yeminli Tercümanın kaşesi imzası ve ilgili noterin imzası ve mührü bulunmalıdır.

Yeminli Tercüme

Konsolosluk Onaylı Tercüme ; Diğer resmi kurumlarda olduğu gibi Konsolosluklar da evraklarda mutlaka Yeminli Tercümanın bilgilerini ve imzasını talep etmektedir. Ayrıca Konsolosluk Onayı olacak her belgede mutlaka Noter Onayı aranmaktadır. Konsolosluk için uygun olan tercümeler yetkili kişi tarafından imzalanır.  Her konsolosluğun belge onayı için talep ettiği bazı hususlar vardır. Hangi ülkeye gidecek iseniz talep ettikleri evrakları konsolosluğun sitesinden ya da yetkili birinden öğrenmelisiniz.  İstanbul içi onayı gerçekleşen belgeler İstanbul içindeki yetkili konsolosluk tarafından onaylanmalıdır.

bottom of page